Active Worlds
Disclaimer
Disclaimer
Intellectueel Eigendom
Zonder schriftelijke toestemming van Activeworlds Europe, en waar van toepassing partners, is het verboden om informatie op onze web site(s) en in onze 3D werelden te kopieren, downloaden, of op enige manier te publiceren, kopieren of resumeren, of voor financiele doeleinden te gebruiken. Wij willen hiermee onze naam en ideologie beschermen, iedere serieuze persoon is welkom om artikelen, interviews of andere met ons te bespreken en kan volledige samenwerking verwachten bij een positieve beslissing.

Website eigenaren kunnen van ons toestemming krijgen om naar onze web site te linken, afhankelijk van de kwaliteit van de web site en beoogde doelstellingen van de aanvrager. Wij houden ons het recht voor om eigenaren van web sites het recht tot doorlinken te weigeren of te ontnemen. Activeworlds Europe zal alleen doorlinken naar bedrijven en educatieve instellingen waarmee wij langdurig en professioneel zaken doen en daarvoor hun toestemming hebben gekregen. Neem contact met ons op voor meer informatie.
Werelden, producten en diensten van derden
Activeworlds Europe bevat vele omgevingen die door derden zijn opgezet om hun producten, kennis, diensten of andere conten aan te bieden. Wij hebben richtlijnen voor derden, gebaseerd op onze eigen richtlijnen, maar dragen geen enkele verantwoordelijkheid voor wat betreft de kwaliteit en inhoud die derden aanbieden, noch eventuele repercussies hiervan.
Online communicatie
In onze portal en andere werelden is communicatie tussen bezoekers en gebruikers publiek, tenzij gebruitk wordt gemaakt van prive (voice) chat, of communicatie plaatsvind in een besloten wereld. Wij adviseren gebruikers geen persoonlijke informatie in de publieke chat vrij te geven, of aan anderen die zij niet echt kennen. Activeworlds Europe kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor misbruik van informatie die door een bezoeker is gegeven en enige daaraan gerelateerde schade door bijvoorbeeld identiteitsfraude. Zie ID fraude voor meer informatie.
Hoe verantwoordelijk zijn wij?

Jurisprudentie en de Wet
Op deze web site en in de door ons aangeboden 3D omgevingen is de Nederlandse wetgeving van kracht, ongeacht de afkomst van de bezoeker, of eigenaar van de informatie of content. Alle juridische handelingen in welke vorm dan ook zullen in een Nederlandse en door Activeworlds Europe aan te wijzen rechtbank of andere juridische entiteit behandeld worden. Bij grens-overschreidende juridische aspecten kan in bepaalde gevallen de wet van dat land, of Europees, c.q. internationaal recht gelden. Activeworlds Europe behoudt zich het recht voor om hierin de eindbeslissing te nemen.
Wijzigingen
AWE behoud zich het recht voor om de tekst van onze disclaimer en/of andere informatie op deze site of in de 3D omgevingen te wijzigen, zonder aankondiging en/of invloed van derden. Wij adviseren u bij beslissingen voorgaand genoemde informatie te controleren. Bestaande relaties met actieve projecten zullen natuurlijk waar nodig en bij voor hen relevante veranderingen persoonlijk op de hoogte worden gesteld.
Richtlijnen
Wij zijn trots op onze Activeworlds Europe omgevingen waar iedereen welkom is, ongeacht leeftijd, geslacht, achtergrond, geloof, handicap of andere persoonlijke aspecten. Onze teams werken continu aan het verbeteren en uitbreiden van de werelden en mogelijkheden. Dit betekent dat wij een paar simpele richtlijnen hebben:

Vloeken, de chat volgooien met onzin, agressie en/of bedreigen van anderen, het promoten van zaken die anderen tot slachtoffer maken in welke vorm dan ook of het aanzetten van anderen daartoe, waaronder racisme en extremisme in welke vorm dan ook zijn voor ons voldoende reden om iemand tijdelijk of zelfs voor zeer lange tijd te verwijderen. Wij behouden ons dan ook het recht voor om mensen de toegang te ontzeggen en al hun opgebouwde bezit verbeurd te verklaren voor een door ons te bepalen periode, zonder recht op vergoeding. Bij bedreiging van medewerkers en vrijwiliigers van Activeworlds Europe of bezoekers daarvan, of overtreding van Nederlandse, Europese of waar van toepassing internationale wetgeving zullen wij in alle gevallen aangifte doen bij de daarvoor aangewen instanties.
Richtlijnen
Wij zijn trots op onze Activeworlds Europe omgevingen waar iedereen welkom is, ongeacht leeftijd, geslacht, achtergrond, geloof, handicap of andere persoonlijke aspecten. Onze teams werken continu aan het verbeteren en uitbreiden van de werelden en mogelijkheden. Dit betekent dat wij een paar simpele richtlijnen hebben:

Vloeken, de chat volgooien met onzin, agressie en/of bedreigen van anderen, het promoten van zaken die anderen tot slachtoffer maken in welke vorm dan ook of het aanzetten van anderen daartoe, waaronder racisme en extremisme in welke vorm dan ook zijn voor ons voldoende reden om iemand tijdelijk of zelfs voor zeer lange tijd te verwijderen. Wij behouden ons dan ook het recht voor om mensen de toegang te ontzeggen en al hun opgebouwde bezit verbeurd te verklaren voor een door ons te bepalen periode, zonder recht op vergoeding. Bij bedreiging van medewerkers en vrijwiliigers van Activeworlds Europe of bezoekers daarvan, of overtreding van Nederlandse, Europese of waar van toepassing internationale wetgeving zullen wij in alle gevallen aangifte doen bij de daarvoor aangewen instanties.
Uw details
ActiveWorlds Europe collects certain information about visitors for internal purposes – including administrative and statistical reasons – and to improve the environments. None of this information will be sold, given to third parties or used for mailing purposes unless the recipient agrees in advance. We will never disclose details of visitors, World owners or licensees to others, except in cases where these aforementioned act contrary to European or national laws. Information (such as visitor statistics) which is made public is anonymous and not traceable to any individual visitor.

Activeworlds Europe slaat informatie over bezoekers op voor interne doeleinden, onder andere voor administratieve en statistische redenen, en voor het verbeteren van onze omgevingen en diensten. Wij doen er alles aan om uw gegevens veilig te houden en niets van deze informatie zal aan derden verkocht of ter beschikking worden gesteld, behalve aan officiele partners die voor hun rol binnen Activeworlds Europe toegang tot deze gegevens nodig hebben.

In het geval van overtreding van Nederlandse, Europese, of waar van toepassing internationale wetgeving behoudt Activeworlds Europe zich het recht voor om persoonlijke gegevens te verstrekken aan officieel daarvoor aangewezen rechtspersonen of overheidsdiensten. Dit geldt eveneens voor het overtreden van de standaard gebruikersregels die in de 3D omgevingen te vinden zijn.

Door ons gepubliceerde statistische gegevens zijn volledig anoniem en op geen enkele wijze te traceren naar een individuele gebruiker.

Wij wijzen u erop dat onze publieke omgevingen ook echt publiek zijn; iedereen kan zien/horen wat u zegt, tenzij in beveiligde zones. In het kader van identiteitsfraude adviseren wij u op uw woorden en uitspraken te letten en vooral geen persoonlijke details vrij te geven. Zie ID fraude voor meer informatie.
General
The terms of this disclaimer (referred to hierafter as “Disclaimer’) are applicable to the internet site www.aw-europe.com and the 3D environments behind it belonging to Activeworlds Europe B.V. (referred to hereafter as “AWE”), registered in the Business Register of the Utrecht Chamber of Commerce under number 30186966 and based in the Netherlands.

AWE provides a platform that gives visitors the possibility to meet via the internet, in virtual 3D environments. We do our best to ensure that these environments (Web Worlds, Galaxies and Universes) are continuously available. However, AWE and our visitors are dependent for this on third parties such as internet and telecoms providers. For this reason, Activeworlds Europe cannot be held responsible for non-availability or only partial availability of the 3D environments.

Before making our software available, we test it on the most common Microsoft Windows platforms. We cannot guarantee that the software will work on every single system as it is impossible to carry out comprehensive tests. We regret that our software is not yet compatible with Apple Macintosh.