Active Worlds
Guidelines
Guidelines
Eindelijk een prettige omgeving
Wij en onze gebruikers zijn trots op ons Web Universum en doen ons best het een prettige ontmoetings- en creativiteitsplek te maken en houden waarin iedereen leuke, interessante of leerzame ervaringen heeft. Wij werken continu aan uitbreidingen en verbeteringen die dit mogelijk maken, en hebben daarnaast een aantal simpele richtlijnen voor gebruikers opgezet waaraan zij zich dienen te houden.
Onze publieke omgevingen zijn bedoeld voor alle leeftijden en voor zowel plezier als zaken doen. Vloeken, bedrreigen of andere vormen van intimiderend gedrag, racisme of andere vormen van uitingen die anderen tot slachtoffer maken, porno of sexueel verwante onderwerpen en het ongevraagd plaatsen van links in de chat worden niet geaccepteerd en kunnen leiden tot verwijdering van personen die zich daaraan schuldig maken. AWE behoud zich het recht voor om zonder opgaaf van reden mensen te verwijderen en bij eventuele claims alle door ons geregistreerde informatie openbaar te maken aan alle betrokkenen. AWE is een leuke omgeving om te zijn, vraag het de gebruikers maar!