Active Worlds
Privacy
Privacy
uw gegevens
ActiveWorlds Europe collects certain information about visitors for internal purposes including administrative and statistical reasons and to improve the environments. None of this information will be sold, given to third parties or used for mailing purposes unless the recipient agrees in advance. We will never disclose details of visitors, World owners or licensees to others, except in cases where these aforementioned act contrary to European or national laws. Information (such as visitor statistics) which is made public is anonymous and not traceable to any individual visitor.
Als Toerist wordt u gevraagd om een online naam en e-mail om in te loggen; deze informatie wordt alleen gebruikt als tijdelijke login identificatie. Als Citizen (lid) heeft u een geregistreerde naam en wachtwoord, gekoppeld aan een uniek nummer. Zorg ervoor dat uw e-mail adres in uw gegevens altijd actueel is omdat wij dit gebruiken om prijswinnaars op de hoogte te brengen van prijzen.

Sta er bij stil dat alles wat u online zegt door anderen gezien kan worden. Geef nooit persoonlijke details in de chat!